Sự kết hợp hoàn hảo giữa radio và thư mời quảng cáo

Sự kết hợp hoàn hảo giữa radio và thư mời quảng cáo

Quảng cáo trên radio là cách mà các nhà đầu tư truyền đi thông điệp và kêu gọi hành động, tương tác từ khán thính giả nghe đài. Với 4 bí quyết dưới đây, bạn có thể tạo ra một nội dung quảng cáo như một bức thư truyền thông đầy thuyết phục gửi đi trực tiếp tới đối tượng khách hàng tiềm năng của mình.

Chat ngay với chúng tôi