Quảng cáo trên thùng xe tải – Sức hút từ giải pháp truyền thông mới

Quảng cáo trên thùng xe tải – Sức hút từ giải pháp truyền thông mới

Nói quảng cáo trên thùng xe tải là giải pháp quảng cáo mới thì cũng chưa hẳn là chính xác bởi hình thức này đã xuất hiện được một khoảng thời gian. Tuy nhiên để nói về sự phổ biến cùng tần suất xuất hiện liên tục như hiện nay thì mới chỉ được khoảng gần 2 năm trở lại đây.

Chat ngay với chúng tôi