6 ưu và nhược điểm của quảng cáo trên radio

6 ưu và nhược điểm của quảng cáo trên radio

Quảng cáo trên Radio có rất nhiều lợi thế. Thông thường, nó rẻ hơn các phương tiện truyền thông khác, nó có thể nhắm vào một đối tượng hẹp và có thể tiếp cận những người trong đối tượng này bất cứ nơi nào bạn đi. Nhưng cũng có những bất lợi. Bản chất tạm thời, bản chất nhanh chóng của quảng cáo trên

tìm kiếm
Hỗ Trợ Trực Tuyến