Quảng cáo Enat 400 trên xe buýt Hà Nội & HCM

Lượt xem: 0 | Thời gian đăng : 19 - 05 - 2017
Nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm nổi bật ENAT400 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Mega Wecare tiếp tục hợp tác với Sixth Sense Media thực hiện chiến dịch quảng cáo trên xe buýt tại đây.

Xem thêm

Nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm nổi bật ENAT400 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Mega Wecare tiếp tục hợp tác với Sixth Sense Media thực hiện chiến dịch quảng cáo trên xe buýt tại đây.

Thu gọn
Bình luận
tìm kiếm
Hỗ Trợ Trực Tuyến