FE CREDIT quảng cáo trên xe bus tại Đà Nẵng

Lượt xem: 0 | Thời gian đăng : 11 - 08 - 2017
Xe bus là phương tiện giao thông của tất cả mọi người. Ở thành phố lớn như Đà Nẵng, người dân tiếp xúc với xe bus trong suốt cả ngày cho dù họ đang đi trên xe bus, đi bộ trên đường, đi xe đạp hoặc ngồi trong xe hơi. Nếu bạn nhìn thấy xe bus thì tức là bạn sẽ nhìn thấy quảng cáo xe bu...

Xem thêm

Xe bus là phương tiện giao thông của tất cả mọi người. Ở thành phố lớn như Đà Nẵng, người dân tiếp xúc với xe bus trong suốt cả ngày cho dù họ đang đi trên xe bus, đi bộ trên đường, đi xe đạp hoặc ngồi trong xe hơi. Nếu bạn nhìn thấy xe bus thì tức là bạn sẽ nhìn thấy quảng cáo xe bus. Hơn 90% số dân ở Đà Nẵng tiếp xúc với quảng cáo xe bus mỗi ngày, chỉ đơn giản xe bus là phương tiện giao thông công cộng. Họ không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với các quảng cáo xe bus tại Đà Nẵng như quảng cáo trên truyền hình, radio, báo chí,…

Thu gọn
Bình luận
tìm kiếm